Murat Sevgi - Ekoloji - Ekonomi - Rant!

Murat Sevgi

Ekoloji - Ekonomi - Rant!

Murat Sevgi

            Hikayemiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi'nin Doğu Marmara ve Trakya'yı içine alan bir bölgeyi kendi keyfince planlamaya kalkıp, bölgenin bütün suyunu, toprağını ve insanını "İstanbul'u daha büyük, semirik bir şehir yapma" hedefleri için sömürmeyi planlaması ile başladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi tarafından yapılan 1/100.000'lik planlar mevcut olduğu halde bunları YOK SAYARAK, IMP planlarını Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinin İl Genel Meclislerinde onaylatarak yürürlüğe soktular!

            Bu süreçte planın neler götüreceğinin kavgası da verilmeye başladı ama ısrarla Trakya'nın İstanbul'daki yerel yönetime hizmet eden bir arka bahçe olmasının yolları açıldı.

            40 yıldır canına okumaya çalıştıkları, Endüstriyel çöplüğe dönüştürdükleri Trakya'yı bu sefer de göç patlaması ile daha derin bir çukura itme planları AÇIKÇA ve herkesin gözüne baka baka en yetkili ağızlardan bile dile getirildi!

            Dünyanın en büyük katı atık tesislerinden birini yapmaya yeltendiler! Yenilenebilir enerji diyerek yakma işi yapmaya kalkacak kadar bilim dışı bir çürümeyi herkesin gözüne sokarak iyi bir şeymiş gibi yutturmaya yeltendi. Bu tesisin işletilmesi için potansiyel müşteriler üretilmesi için belediye atık tesisleri sürüncemede bırakıldı. Rantı gören girişimciler de boş durmadı! Bölgede benzer tesisler için projeler hazırlamaya başladılar!

            Bunlardan daha vahim olanı ise doğrudan ülke politikası haline getirilen göçü teşvik sürecinde Muratlı-Çorlu-Çerkezköy-Lüleburgaz hattında milyonun üzerinde insanı tarım alanlarının ortasına endüstri tesisleri ile iç içe yerleştirmeye yeltendiler...

            16-17 Milyonu geçen İstanbul'da yaşam savaşı veren ama eğitimi, kültürü ve gelir durumu ile yaşadığı yere yakışmadığını düşündükleri ÜÇ MİLYON KİŞİYİ Trakya'ya "SEPETLEYEREK" Trakya'nın vizyonunu mevcut 2 milyon ile birlikte BEŞ MİLYONA çıkarmayı planladılar!

            İşte, bu planın Tekirdağ'ı ilgilendiren kısmını Tekirdağ İdare Mahkemesi 2014/793 sayılı kararı ile KISMEN bozdu. Bozulan plan detaylarından en önemlisi TAM ORTASINDA ERGENE İLÇESİNİN BULUNDUĞU bir bölgeyi ilgilendiriyor!

* * *

BİR:

            Türkiye'nin çok değerli havzalarından birisi olan Ergene Havzası'nın su kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği, yeraltı su seviyesinin düşmesi ve çok nitelikli tarım topraklarının amacı dışında kullanılması gibi çok büyük çevre sorunları ile karşı karşıya olmasına rağmen; dava konusu planlama ile Tekirdağ İl sınırları içinde yer alan, özellikle, Çorlu-Çerkezköy-Muratlı ilçelerinde çok büyük yeni sanayi alanlarının gelişmesine izin vermesi ve yalnızca bu üç ilçede bile toplam nüfusun (2007 nüfusu) 364.455 kişiden, 1.067.000 kişiye ulaşmasını, sanayi işgücünün de (2008 yılında) 53.396 kişiden, 181.600 olmasının UYGUN OLMADIĞI,

 

İKİ:

            Tekirdağ İl Çevre düzeni Planının 2023 yılı için öngördüğü çok yüksek değerlerinden bile çok daha fazla kapasite nüfusa sahip olan ve gereksiz yere çok nitelikli tarım alanlarını, kentsel gelişme alanları olarak düzenleyen, yürürlükteki imar planlarının revize edilmesi  şeklindeki çok önemli bu gerekliliğin dava konusu planda, plan kararı ve plan hükmü olarak açıklıkla belirtilmemiş olmasının UYGUN OLMADIĞI,

 

ÜÇ:

            Çorlu, Çerkezköy ve Muratlı "aşırı yeraltı suyu çekim alanı" ve "yeraltı suyu besleme alanı" ve "mutlak tarım alanları" üzerinde, yeni sanayi gelişme alanlarının İl Çevre Düzeni Planında öneriliyor olmasının UYGUN OLMADIĞI, (kararın gerekçeleri bu kadarla kalmıyor. devamı var)

* * *

            Dava açıldığında muhatap olarak İl Özel İdaresi diye bir kurum mevcuttu ama Büyükşehir Kanunu ile Tekirdağ bir değişim yaşadı. Bu değişim ile birlikte İl Özel İdaresinin yetkisinde olan bazı şeyler Büyükşehir belediyesi kapsamına geçti. Bunlardan biri de Ziraat Mühendisleri Odasının 1/25.000 planlar için açtığı davada "DAVALI" olma durumuydu. Şimdi, iptal edilen kısımları revize edip Trakya'nın değerlerine uygun bir düzenleme yapmak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin görevi.

            Bu kapsamda harekete geçen Tekirdağ Büyükşehir belediyesi, Kasım ayı meclis toplantısında alınan 441 nolu karar şöyle:

            "Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliği’nin 11/11/2014 tarih ve 587 sayılı yazısıyla 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı (ÇDP)nın iptali istemiyle, 2011/1428 Esas Numarasıyla Tekirdağ İdare Mahkemesi’nde Ziraat Mühendisleri Odası’nca açılan davanın adı geçen Mahkeme tarafından verilen 17/07/2014 tarih ve 2014/793 sayılı kararıyla dava konusu 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl ÇDP'nın kısmen iptal edildiği kısmen de açılan davanın reddedildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu durumda, 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl ÇDP'nın, idari yargı tarafından iptal edilen ve öngörülen kısımlarıyla birlikte yeniden değerlendirilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi."

            Yazının adını niye EKOLOJİ - EKONOMİ - RANT koydum? Çünkü bu üç kelime ile ilgili büyük bir skandal teşhir edildi ama kimsenin gözüne ilişmedi!

            Yani, mahkeme kararı ile kelinden bir demet kıl koparılmış oldu!

            Hep sevgi ile kalın.

 

            Murat SEVGİ

            http://twitter.com/muratsevgi

Murat Sevgi Köşe Yazılarıçorlu haber üyelik işlemleri
köşe yazarları
Mehmet Bozdağ Hesap Köprüsü

Mehmet Bozdağ

Abdullah Gürman Şikayetim Var!

Abdullah Gürman

Çorlu Cam Balkon

Çorlu Web Tasarım

Çerkezköy Kombi Servisi Çorlu Evden Eve Nakliyat Çorlu Evden Eve Nakliyat Çorlu Diş Doktoru

Serpantin İmalatı

Çorlu Halı Yıkama Çorlu Evden Eve Nakliyatcorluhaber Çorlu Halı Yıkama Çorlu Cam Balkon Çorlu Evden Eve Nakliyat Çorlu Klima Servisi Çorlu Prefabrik Çorlu Cam Balkon Sifonik Sistem Çorlu Apartman Temizliği Çorlu Hukuk Bürosu Çorlu Tıkalı Kanal Açma Çorlu Otomatik Kepenk Lüleburgaz Otomatik Kepenk Çorlu Oto Kiralama Çorlu Taksi Çorlu Evden Eve Nakliyat Çorlu Evden Eve Nakliyat Çorlu Fotokopi Kiralama Serpantin İmalatı Kınıkoğlu Yapı Flaş Buhar Bodrum Elektrik Saç Simülasyonu

Bina Yıkım ve Ağır Nakliyat

Çorlu CNC Lazer Kesim

Çorlu Evden Eve Nakliyat

Çorlu Çilingir