Çorlu`daki Mhp`liler Bülent Belen Ile Yürüdü
Çorlu`daki Mhp`liler Bülent Belen Ile Yürüdü
06 Haziran 2015

Çorlu`daki Mhp`liler Bülent Belen Ile Yürüdü

Bizimle Yürü Çorlu, Bizimle Yürü Tekirdağ Slogan ile seçim hazırlıklarını sürdüren MHP Tekirdağ Milletvekili ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Bülent Belen, seçime sayılı günler kala partisinin Çorlu İlçe Teşkilatı`nca düzenlenen programda vatandaşlara ve partililerine seslendi. Belen, MHP İktidarı için Çorlululardan destek istedi.

Partisinin Çorlu İlçe Teşkilatı`nca düzenlenen program kapsamında ilçe teşkilat binası önünde partilerle bir araya gelen MHP Tekirdağ Milletvekili ve MYK Üyesi Bülent Belen, yüzlerce partili eşliğinde Cumhuriyet Meydanı`ndan Atatürk Meydanı`na kadar yürüdü. 

Atatürk Meydanı`nda toplanan vatandaşlara ve partililerine seslenen MHP Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen, seçimlere az bir zaman kaldığını anımsatarak seçmenlerden destek istedi. 

Devlet idaresinde, milletin en iyi şekilde temsil edildiği rejim olan demokrasiyi; hukukun üstünlüğünün, insan hak ve özgürlüklerinin en geniş anlamda teminat altına alındığı bir sistem olarak benimsediklerini ve demokrasinin kurumsallaşmasının hayati önemine inandıklarını belirten Belen: “
Vatandaşların inançlarına saygı duyan, din ve vicdan özgürlüğünü esas alan bir laiklik anlayışını, milli birlik ve bütünlüğün güvencesi olarak görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi beşeri ilişkilerde sevgi, hoşgörü ve adaleti tesis etmeyi hedef alan bir ahlak anlayışını benimsemektedir. Bu anlayışın, bütün kurum ve kurallarıyla toplumun her kesiminde hakim kılınması için, yozlaşma eğiliminin önüne geçecek ilke ve standartların hayata geçirilmesini savunuyoruz” dedi. 

Belen: “Milliyetçi Hareket Partisi’nin güçlü iktidarında hedefimiz, hukukun üstünlüğünü ve adaleti her alanda hakim kılmak, anayasanın ilk üç maddesinde anlam bulan esasları güçlendirecek, özgürlükleri esas alacak ve demokratik standartları yükseltecek toplum sözleşmesi niteliğinde bir anayasa yapmak, Cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti`nin; ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, üniter milli devleti baki kılmak, uzlaşma kültürünü geliştirerek toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve kardeşliği pekiştirmek amacındayız” diye konuştu. 

Belen sözlerini şöyle sürdürdü: “Temel insan hak ve hürriyetlerini teminat altına almak, adaletli, açıklığa dayalı bir yönetim anlayışı benimsemek ve bu anlayışa uygun kurum ve kuralları oluşturmak, devlet tarafından sunulan hizmetlerin ülkenin her yerinde ve çağdaş standartlarda her vatandaş tarafından erişilebilirliğini temin etmek, teknolojik gelişmeyi, verimliliği, istikrarlı büyümeyi ve istihdam sağlamayı esas alan güçlü bir üretim ekonomisi oluşturmak, yatırımların; yüksek teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten alanlara yöneltilmesini öngören bir sanayileşme stratejisini tesis etmek, özel sektörün dinamizmini ve teşebbüs gücünü desteklemek, ekonomik ve sosyal politikaları dar ve sabit gelirlileri gözetecek şekilde ahenk içinde uygulamak, tarımda kendi kendine yetebilen hale gelmek, teknoloji kullanma kapasitesi ve verimliliği yüksek bir üretim yapısına geçmek, çiftçimizin gelir ve refah düzeyini artırmak, bölgeler arası gelişmişlik farklarını en aza indirmek, yoksulluk, işsizlik ve yolsuzlukla mücadele etmek üzere milli seferberlik başlatmak, sosyal koruma programları geliştirerek yardıma muhtaç, yoksul ve kimsesiz vatandaşları aç ve açıkta bırakmamak, çalışanların çalışma şartlarını iyileştirmek ve adaletli bir ücret sistemine kavuşturmak, istihdam edilebilirliği yüksek, eğitimli, sağlıklı, vasıflı, yüksek ahlak ve seciye sahibi, Türk kültür ve değerlerini özümsemiş, evrensel düzeyde iddia sahibi bir gençlik yetiştirmek, uluslararası ve bölgesel krizlerden kaynaklanan dış göç ve kontrolsüz mülteci akınlarına karşı ülke çıkarlarını ve güvenliğini dikkate alan tedbirler almak, her türlü terör ve anarşiye son vermek suretiyle huzur ve güven ortamını tesis etmek, çevre şartlarını sürekli iyileştirerek yaşanabilir hale getirmek hedefindeyiz.” 

Bülent Belen ayrıca: “Ekonomide rekabet sağlanarak tekelci oluşumların önlenmesi, istihdam yaratılması, gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesi, yeni girişimcilerin ekonomiye kazandırılması, sosyal barışın korunması, bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi ve yerel potansiyelin harekete geçirilmesi amacıyla esnaf ve sanatkar kesiminin faaliyetleri desteklenecek. Esnaf ve sanatkarımızın emekli aylığından sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesilmesi uygulaması kaldırılacak. İşsizlikle mücadelenin esasını, istihdam odaklı sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesi, istihdam edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi ve girişimci odaklı piyasanın tesis edilmesi oluşturmaktadır. Özel teşebbüsün uzun vadeli yatırım kararları alabileceği uygun yatırım iklimi oluşturulacak, küçük ve orta ölçekli işletmeler desteklenecek, doğrudan yabancı sermayenin katma değer ve istihdam yaratmak üzere yapacağı yatırımlar özendirilecektir. Marka, kalite ve teknoloji esaslı mal ve hizmet üreten, küresel düzeyde rekabet gücüne sahip olan Türk girişimciliği, istihdam odaklı büyüme stratejisinin lokomotifi olacaktır. İş ve yatırım ortamı iyileştirilerek yüksek katma değer yaratan ve yüksek verimlilikte faaliyet gösteren girişimcilik desteklenecek” şeklinde konuştu. 

Belen MHP iktidarında kendi işini kurmak isteyen üniversite ve mesleki eğitim mezunu gençlerin destekleneceğini de sözlerine ekleyerek: “Uzun süreli işsizlerin, gençlerin, kadınların ve dezavantajlı gurupların istihdamını özendirmek amacıyla istihdam esaslı teşvik politikası etkin bir şekilde uygulanacak, işe alınan her ilave işçi için belirli süreyle işveren sigorta primi devlet tarafından karşılanacak. Yatırım yapma ve işçi çalıştırmaya ilişkin bürokratik işlemlerin sayısı azaltılacak ve süresi kısaltılacaktır. Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasında güçlü bir bağ tesis edilecek ve işletmelerin ihtiyacı olan nitelik ve nicelikte insan gücünün yetiştirilmesi sağlanacak.
Engelliler, yoksullar, uzun süreli işsizler, gençler ve kadınların işgücü piyasasına katılımlarını desteklemek ve iş bulmalarını sağlayacak mesleki vasıf kazandırmak için mesleki eğitim programları uygulanacak. Ayrıca, mesleki eğitim ile yükseköğretim arasında program bütünlüğü sağlanacak, uygulamalı mesleki eğitime ağırlık verilerek işletmelerin ve mesleki teşekküllerin bu süreçte aktif rol üstlenmesi sağlanacak” diye konuştu. 

Muhtaç durumdaki ailelere aylık temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri harcama kartları
olan HİLALKART verileceğini de ifade eden Belen: “Çeşitli adlar altında yapılması öngörülen sosyal destek ödeme tutarı bu kartlara yüklenecektir. Bu kartlar, küçük esnafın desteklenmesi amacıyla sadece ikamet edilen yerdeki esnaftan yapılacak alışverişte geçerli olacak” dedi. çorlu haber üyelik işlemleri
köşe yazarları
Mehmet Bozdağ Hesap Köprüsü

Mehmet Bozdağ

Abdullah Gürman Şikayetim Var!

Abdullah Gürman

Çorlu Cam Balkon

Çorlu Web Tasarım

Çorlu Evden Eve Nakliyat Çorlu Evden Eve Nakliyat Çorlu Diş Doktoru

Serpantin İmalatı

Çorlu Halı Yıkama Çorlu Cam Balkon Çorlu Evden Eve Nakliyat Çorlu Klima Servisi Çorlu Prefabrik Sifonik Sistem Çorlu Apartman Temizliği Çorlu Tıkalı Kanal Açma Çorlu Evden Eve Nakliyat Flaş Buhar Saç Simülasyonu Bina Yıkım ve Ağır Nakliyat Çorlu CNC Lazer Kesim Çorlu Evden Eve Nakliyat Çorlu Çilingir Çorlu İkinci El Eşya Çerkezköy Sıhhi Tesisat Çorlu Elektrik Bobibaj Profil Boru Çorlu CNC Çorlu OSGB